Rodopis

Člověk během svého života slýchá mnoho příběhů a vyprávění od svých rodičů, ve kterých zazní mnoho jmen. Některá jsou pro něj známá více, jiná méně a nebo je slyší poprvé. I já jsem slýchal taková vyprávění, která byla zakončena mou otázkou: “ kdo to je ? „. Některé rodiny jsou početné, rozvětvené a některé vztahy složité. Tato skutečnost mě přivedla k myšlence, zaznamenat si tyto vztahy v grafické podobě. Čím více jsem měl, tím více jsem toužil poznat historii svých předků. Tato touha byla umocněna dokumenty, které mi poskytla moje maminka. Jedná se především o rodné listy, domovské listy a jiné dokumenty mého dědy, babičky a jejich rodičů. Písemná podoba začala být nedostačující a bylo nutné vyhledat vhodný program na pc čímž se otevřely nové možnosti, a začal ten správný kolotoč vyhledávání a záznamu, otázek a odpovědí.

Tato touha po poznání, byla velice brzy rozšířena na rodinu mé manželky a rodokmen (v tuto chvíli si jej tak už dovolím pojmenovat) začal „bobtnat“. Pomocí internetu jsem se dozvěděl kde a jak pátrat dále, naučil rozpoznávat a číst různá písma v matrikách a lépe hledat a porozumět souvislostem. Vzhledem k poměrně rozsáhlé digitalizaci matrik a s trochou štěstí, se mi daří nalézat nové a nové záznamy, ovšem jsou to dlouhé hodiny trávené po nocích u monitoru počítače.

Dále je uveden seznam jmen z našeho rodokmenu a seznam míst jejich narození či úmrtí. Pokud Vás něco zajímá, či nějaké informace můžete dodat, neváhejte mě kontaktovat.